استخر آریان

  • استخر سونا 350,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %24
  • تعداد کارت سنتی 13کارت عادی یا 5کارت ویژه

نشانی : تهران، میدان توحید، ابتدای چمران، بعد از خیابان باقرخان

تلفن : ۶۶۵۶۵۰۳۰

Slider Image