استخر آریا

استخر آریا

  • استخر سونا 700,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %30
  • تعداد کارت سنتی 25کارت عادی یا 10 کارت ویژه

نشانی : تهران، همت غرب، خیابان کبیری طامه، شاهین شمالی، بعد از ۲۰ متری گلستان، کوچه چمران

تلفن : ۴۴۶۱۱۶۱۱

Slider Image
Slider Image