استخر آسیا جدیدی

  • استخر سونا 280,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %30
  • تعداد کارت سنتی 10کارت عادی یا 4کارت ویژه

نشانی : تهران، خیابان آیت الله کاشانی، بعد از اتوبان ستاری، خیابان باهنر، ۱۲ متری آسمان

تلفن : ۴۴۰۹۴۹۲۱

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image