استخر امیرکبیر

  • خدمات استخر سونا
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، خیابان آفریقا، پایینتر از خیابان میرداماد، کوچه دامن افشار

تلفن : 88875500

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image