استخر باغ صبا

  • استخر سونا 400,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %30
  • تعداد کارت سنتی 15کارت عادی یا 6کارت ویژه

نشانی : تهران، پونک، بلوار همیلا، خیابان اورک، بالاتر از دانشگاه آزاد،مجموعه باغ صبا

تلفن : ۴۴۸۹۴۷۴۱

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image