استخر برج رویال

  • استخر سونا 400,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %25
  • تعداد کارت سنتی 16کارت عادی یا 7کارت ویژه

نشانی : تهران، انتهای بلوار ارتش، خیابان لاله، کوچه پیرحیاتی، خیابان مهربان

تلفن : ۲۲۴۸۱۳۸۰

Slider Image
Slider Image