استخر برج رویال

  • خدمات استخر سونا
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، انتهای بلوار ارتش، خیابان لاله، کوچه پیرحیاتی، خیابان مهربان

تلفن : 22481380

Slider Image
Slider Image