استخر دانشگاه تربیت مدرس

  • خدمات استخر سونا
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

استخر دانشگاه تربیت مدرس 1 : تهران، اتوبان چمران، زیر پل نصر، جنب بیمارستان شریعتی

تلفن : 82884246

استخر دانشگاه تربیت مدرس 2 : تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص، نرسیده به شهرک دانشگاه شریف، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

Slider Image
Slider Image
Slider Image