استخر فجر دانشگاه شهید بهشتی

  • خدمات استخر سونا
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، ولنجک، میدان یاسمین، انتهای خیابان عدالت، استخر فجر دانشگاه شهید بهشتی

تلفن : 29902944

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image