استخر پدیده

  • خدمات استخر سونا
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : استان البرز، کرج، بلوار باغستان، مجموعه ورزشی انقلاب کرج، ورودی دوم

تلفن : 34457442-026

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image