رستوران اجاق باشی

  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بعد از پل نیایش، نبش گلستان یکم

تلفن : ۲۲۳۷۷۳۱۰

Slider Image
Slider Image
Slider Image