رستوران خیام

  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، کیلومتر ۵جاده فشم، سمت چپ

تلفن : ۱-۲۶۵۰۷۳۶۰

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image