رستوران بین المللی قصر آریا

  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، میدان تجریش، خیابان جعفری، بین موسسه زبان و پاساژ تندیس

تلفن : ۲۱-۲۲۷۴۱۸۱۹

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image