رستوران نو

  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، بزرگراه ستاری، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مرکز خرید کوروش، طبقه هفتم

تلفن : ۴۴۹۷۱۶۴۶

Slider Image
Slider Image
Slider Image