قلعه شادی الماس

  • نوع کارت قابل پذیرش سنتی

نشانی : تبریز، ولیعصر، خیابان همافر، خیابان نگین جهاد، مجتمع تجاری اطلس، طبقه چهارم

تلفن : 04133249075

Slider Image
Slider Image
Slider Image