شهربازی تورک

  • کارت قابل پذیرش سنتی

نشانی : ارومیه، خیابان شهید بهشتی (دانشکده)، مجتمع تجاری تورک مال، طبقه دوم

تلفن : ۰۴۴۳۳۴۵۶۱۸۸

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image