شهربازی قلعه شادی

  • کارت قابل پذیرش سنتی

نشانی : تبریز، میدان جهاد، روبروی شرکت نفت، مجتمع تجاری ستاره باران، طبقه دوم

تلفن : ۰۴۱۳۴۴۲۰۰۲۳

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image