شهربازی قلعه شادی

  • کارت قابل پذیرش سنتی

نشانی : تبریز، میدان جهاد، روبروی شرکت نفت، مجتمع تجاری ستاره باران، طبقه دوم

تلفن : 04134420023

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image