فست فود اقبالی

  • نوع کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : قزوین، بلوار خامنه ای، نرسیده به هتل مرمر

تلفن : 02833330248-9

Slider Image
Slider Image
Slider Image