فست فود اقبالی

  • نوع کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : قزوین، بلوار خامنه ای، نرسیده به هتل مرمر

تلفن : ۰۲۸۳۳۳۳۰۲۴۸-۹

Slider Image
Slider Image
Slider Image