دندانپزشکی دکتر اعظم السادات کاهه

دندانپزشکی دکتر اعظم السادات کاهه

دندانپزشکی دکتر اعظم السادات کاهه

دندانپزشکی دکتر اعظم السادات کاهه

  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

آدرس: تهران خیابان پیروزی, بعد از بیمارستان فجر، پلاک ۶۱۲، ساختمان بهنام، طبقه اول، واحد ۴، تلفن:۳۳۳۲۵۹۵۵