رضایتمندی سازمانها از خدمات زیباموج

از زمان تاسیس در سال 1382 تا امروز با بن کارت (کاغذی) و کارت هوشمند زیباموج و از سال 1395 با نوین کارت الکترونیکی خدمتگزار جمع کثیری از شاغلین دولتی و  هموطنان فعال در بخش خصوصی هستیم. مطمئنا فراهم نمودن خدمات در چنین سطح وسیعی خالی از اشکال و کمبود نیست و ما هم مطلقاً چنین ادعایی نداریم و در این رهگذر با چالشهایی نیز مواجه شده‌ایم ولی همواره تمام تلاش خود را در راستای ارائه خدمات شایسته به دارندگان کارت به کار بسته‌ایم.