زیباموج حامی ورزش‌های پایه

شرکت زیباموج نوین حامی ورزش‌های پایه استان تهران

حضور آقای دکتر چوبین مدیر عامل شرکت زیباموج نوین در کنار آقای دکتر جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران در مسابقات انتخاب المپیاد استعدادهای برتر کشور

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده