گزارش تخلف مراکز پذیرنده

پذیرندگان می‌بایست طبق قرارداد و تعهدی که نسبت به شرکت زیباموج دارند، به دارندگان کارت خدمات مشخصی ارائه نمایند. در موارد اندکی ممکن است یک پذیرنده طبق قرارداد و تعهد خود عمل نکند که با گزارش شما مشتریان عزیز ما با جدیت پیگیر موضوع خواهیم شد.
​​​​​​​دقت داشته باشید که مواردی مثل گرانفروشی، کم فروشی یا ارائه کالای غیراصل تخلفاتی هستند که توسط زیباموج قابل پیگیری نیست و مربوط به سازمان تعزیرات می‌شوند، کما اینکه وقتی شما با پول نقد نیز خرید می‌کنید ممکن است چنین تخلفاتی رخ دهند.
فقط مواردی مثل عدم پذیرش به دلیل اتمام قرارداد یا خرابی دستگاه، افزایش قیمت اجناس پس از مشاهده کارت، ایجاد تفاوت بین شما و خریدار نقدی را گزارش کنید. لطفاً در متن پیام نام شهر و نام کامل پذیرنده، تاریخ و ساعت مراجعه و همچنین مشکل خود را به طور کامل بنویسید.

ارسال گزارش

گزارش شما با موفقیت ثبت شد.