انتقادات و پیشنهادات

ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ثبت شد.

چنانچه سوال، پیشنهاد، انتقاد یا شکایتی دارید در فرم زیر ثبت کنید. لطفاً در ابتدا چنانچه نوین کارت دارید این صفحه و چنانچه بن کارت دارید این صفحه را بخوانید که با ساز و کار کارتهای ما آشنا شوید. نهایتاً اگر مشکلتان حل نشد پیام ارسال نمایید، پاسخگوی شما خواهیم بود.