درخواست همکاری به عنوان بازاریاب

ارسال درخواست

درخواست شما با موفقیت ثبت شد.

چنانچه تجربه بازاریابی و فروش دارید و علاقمند پیوستن به تیم شرکت زیباموج هستید درخواست خود را با ذکر مشخصات کامل و سوابق کاری ثبت کنید. درخواست شما توسط مدیریت واحد فروش بررسی شده و در صورت تایید جهت مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد.